MV-Ride s.r.o.

komplexní služby v PO a BOZPRevizní činnostPožární ochrana  • kontrola hasicích přístrojů;
  • kontrola hydrantových systémů, suchovodů;
  • tlakové zkoušky požárních hadic instalovaných v nástěnných hydrantech;
  • kontrola požárních bezpečnostních zařízení INTUMEX,
  • kontrola protipožárních dveří, ucpávek.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  • kontrola regálů;
  • kontrola žebříků.