MV-Ride s.r.o.

komplexní služby v PO a BOZP
Služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce


Zde naleznete nabídku služeb v těchto oblastech:

Poradenství a služby v oblasti BOZP a PO

Nabízím poradenství při zavádění nových procesů řízení v oblasti PO, zajištění zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb, prevence rizik BOZP, vytváření i zavádění nových projektů, hodnocení efektivity a kvality služeb i řízení, implementaci legislativy PO a BOZP apod.

  • komplexní služby v oblasti BOZP a PO
  • zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb
  • interní audit dokumentace a systému BOZP
  • nabízím společnostem externí – komplexní či dílčí služby odborně způsobilá osoba PO a technik BOZP
  • revize, opravy a montáž přenosných hasicích přístrojů a hasicích systémů
  • revize, opravy, montáž hydrantů a ostatních zařízení pro zásobování požární vodou
  • instalace, opravy a výměny podzemních a nadzemních hydrantů a hydrantových systémů